شناسه : 1014
سه شنبه 29 فروردين 1396 ساعت 14:48 2017-4-18 14:48:38
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی به سپاس حمایتهای فرماندار آبیک از صنعت و سرمایه گذاری دراین شهرستان به وی تندیس اقتصاد مقاومیتی اهدا کرد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی به سپاس حمایتهای فرماندار آبیک از صنعت و سرمایه گذاری دراین شهرستان به وی تندیس اقتصاد مقاومیتی اهدا کرد.

به گزارش «ندای آبیک » مهندس خانپور در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان آبیک تندیس اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال را  به علی رحمانی فرماندار آبیک اهدا کرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گفت : بدلیل پیگیرهای مستمر و فراهم کردن زمینه مناسب برای سرمایه گذاری و همراه نمودن دستگاههای خدمات رسان با صاحبان سرمایه و صنعت  این تندیس به فرماندار آبیک اهدا شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید