شناسه : 1024
جمعه 22 ارديبهشت 1396 ساعت 13:39 2017-5-12 13:39:23
آبیک چهره انتخاباتی به خود گرفته است و از پنجشنبه 21 اردیبهشت رقابت 11 خانم و 55 آقا  برای تصدی 7 کرسی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آبیک آغاز شده است.
آبیک چهره انتخاباتی به خود گرفته است و از پنجشنبه 21 اردیبهشت رقابت 11 خانم و 55 آقا برای تصدی 7 کرسی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر آبیک آغاز شده است.

منبع: آبیک نیوز

اضافه کردن دیدگاه جدید