مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
24% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
24% (18 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
52% (39 رای)
کل آراء: 75